O nama

»Najmudriji i najisplativiji« način

Otok Krk Energija

društvo u okrilju kojeg će se razvijati i operacionalizirati ambiciozni projekt izgradnje energetskog pogona na visoravni nad bašćanskom udolinom.

Novoustrojena tvrtka danas je u vlasništvu Općine Baška, ali je zamišljeno i da, kroz dokapitalizaciju, njenim (su)vlasnicima uskoro postanu sve ostale krčke jedinice lokalne samouprave pa i Županija, jednako kao i svi za ovu vrst ulaganja zainteresirani javni odnosno otočni poslovni subjekti, kao i građani koji se odluče investirati u energetsku budućnost svog otoka.

Contact Us
Plan 7 GWh 5% potreba
Razvoj projekta

Projekt na vremenskoj crti

2019 - 2020
2021
2022
2023
2024
2024 - 2045
Proizvodnja u punom kapacitetu

Dosegnuta je očekivana godišnja proizvodnja električne energije od oko 7 GWh, što je vrijednost od oko 3 milijuna kuna.

Osnivanje društva i priprema projekta

Društvo je osnovano 2. rujna 2019. godine. Osnivač je Općina Baška.

U (su)vlasničku, pa tako posredno i upravljačku strukturu tvrtke Otok Krk Energija ulaze sve krčkih lokane jedinica, ali i drugi zainteresirani lokalni. Projekt je u rukama otočana.

Prvi rezultati u MW

Realizacija prve faze projekta. Proizvodnja prvih 5 MW električne energije. Niče prvi veliki otočni energetski pogon na državnom zemljištu na kojem je bašćanska lokalana uprava, besplatno, dobila 25-godišnje pravo služnosti i građenja.

Pokrenuto je solarno postrojenje od 5 MW.

Osnivanje društva i priprema projekta

Društvo je osnovano 2. rujna 2019. godine. Osnivač je Općina Baška.

U (su)vlasničku, pa tako posredno i upravljačku strukturu tvrtke Otok Krk Energija ulaze sve krčkih lokane jedinica, ali i drugi zainteresirani lokalni. Projekt je u rukama otočana.

Prvi rezultati u MW

Realizacija prve faze projekta. Proizvodnja prvih 5 MW električne energije. Niče prvi veliki otočni energetski pogon na državnom zemljištu na kojem je bašćanska lokalana uprava, besplatno, dobila 25-godišnje pravo služnosti i građenja.

Pokrenuto je solarno postrojenje od 5 MW.

Proizvodnja dodatnih 5 MW

Realizacija druge faze projekta. Energetski pogon je kapacitiran za proizvodnju dodatnih 5 MW.

Prvi rezultati u MW

Realizacija prve faze projekta. Proizvodnja prvih 5 MW električne energije. Niče prvi veliki otočni energetski pogon na državnom zemljištu na kojem je bašćanska lokalana uprava, besplatno, dobila 25-godišnje pravo služnosti i građenja.

Pokrenuto je solarno postrojenje od 5 MW.

Proizvodnja dodatnih 5 MW

Realizacija druge faze projekta. Energetski pogon je kapacitiran za proizvodnju dodatnih 5 MW.

Instalacija baterijskog sustava za pohranu el. energije

Omogućit će skladištenje električne energije u skladu s proizvodnim kapacitetom.

Proizvodnja dodatnih 5 MW

Realizacija druge faze projekta. Energetski pogon je kapacitiran za proizvodnju dodatnih 5 MW.

Instalacija baterijskog sustava za pohranu el. energije

Omogućit će skladištenje električne energije u skladu s proizvodnim kapacitetom.

Implementacija koncepta pametne mreže

uključuje različite aktivnosti i načine mjerenja koji uključuju pametne mjerne uređaje, pametne aplikacije, obnovljive izvore energije, te uređaje visoke učinkovitosti.

Instalacija baterijskog sustava za pohranu el. energije

Omogućit će skladištenje električne energije u skladu s proizvodnim kapacitetom.

Implementacija koncepta pametne mreže

uključuje različite aktivnosti i načine mjerenja koji uključuju pametne mjerne uređaje, pametne aplikacije, obnovljive izvore energije, te uređaje visoke učinkovitosti.

Proizvodnja u punom kapacitetu

Dosegnuta je očekivana godišnja proizvodnja električne energije od oko 7 GWh, što je vrijednost od oko 3 milijuna kuna.

Implementacija koncepta pametne mreže

uključuje različite aktivnosti i načine mjerenja koji uključuju pametne mjerne uređaje, pametne aplikacije, obnovljive izvore energije, te uređaje visoke učinkovitosti.

Proizvodnja u punom kapacitetu

Dosegnuta je očekivana godišnja proizvodnja električne energije od oko 7 GWh, što je vrijednost od oko 3 milijuna kuna.

Osnivanje društva i priprema projekta

Društvo je osnovano 2. rujna 2019. godine. Osnivač je Općina Baška.

U (su)vlasničku, pa tako posredno i upravljačku strukturu tvrtke Otok Krk Energija ulaze sve krčkih lokane jedinica, ali i drugi zainteresirani lokalni. Projekt je u rukama otočana.

Mnogo benefita projekta

Financijska dobit

Dobrobit od ovog projekta jest prihod koji će ostvarivati svi koji u njega ulože i koji će, u očekivanih 25 godina trajanja ovog postrojenja, dosegnuti barem 75 milijuna kuna.

Kvaliteta i sigurnost

Drugi benefit izgradnje solarne elektrane ostvarenje je kvalitetnije i sugurnije elektroopskrbe.

Zeleno brendiranje

»zeleno brendiranje« otoka važna je strategija razvoja otoka koja se već uspješno provodi kroz naš sustav zbrinjavanja otpada.

Kontaktirajte nas