Javni pozivi i natječaji

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je niz natječaja za sufinanciranje energetski opravdanih projekata.

Tekstove javnih poziv možete pronaći na sljedećim linkovima:

 

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2020.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava Fonda 2020.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva - gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva

2020 Javni natječaj (ZO-4/2020) za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)

Javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera u okviru mjera ugradnje u zgrade/obiteljske kuće koje su oštećene u potresu od 22.3.2020. godine

Poziv za iskaz interesa osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje zgrada za provedbu programa energetske obnove obiteljskih kuća svih građana vlasnika obiteljskih kuća i ranjivih skupina građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje "Tradicionalnih" projekata iz programa LIFE 2014-2020 za LIFE natječaj 2020. godine

Javni poziv (ZO-1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima